• وینا در نظر دارد با نظر سنجی در مورد آمار Device های مشتریان خود، اقدام به تولید محصولات جدید نماید. با همکاری شما در این زمینه، وینا میتواند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه نماید و همچنین توجه داشته باشید با تکمیل اطلاعات ذیل نام شما در لیست قرعه کشی وینا ثبت خواهد شد.
  • درصورتی که گوشی یا تبلت شما در دسته بندی های فوق موجود نمی باشد، نام آن را وارد نمائید.